PresentacióDeganatLocalitzadorEnllaçosContactarMallorquíEnglishItalianoEspañol
 

 

 

 

            Constitueix per a nosaltres una satisfacció donar-los la benvinguda a la página web dels Registradors de les Illes Balears.

            Tota institució té l’obligació de treballar per aconseguir els fins per als quals va esser creada i la de recórrer als mitjans més adequats perquè la seva feina arribi als seus possibles usuaris. Si manca a la primera d’aquestes obligacions, la seva existència no té cap sentit; si no s’esforça per complir la segona, acabarà tancada en ella mateixa i estarà igualment condemnada al fracàs. Amb aquesta pàgina, volem, d’una banda, acostar els Registres als ciutadans perquè puguin usar els seus serveis sense haver-se de desplaçar a les oficines registrals i, de l’altra, establir una via per explicar a què ens dediquem, els Registradors, i per a què servim.

            Si féssim una enquesta per saber què opina la gent de la funció dels Registradors, ens fa l’efecte que no tothom sabria explicar gaire bé quin és el nostre paper i quina importància tenim en el desenvolupament econòmic del país. I això a pesar que de cada vegada més persones utilitzen els nostres serveis: quan una persona vol comprar una casa o demanar una hipoteca, o quan vol saber per quines normes es regeix la seva comunitat de veïnats, o quan vol assegurar-se que una determinada entitat mercantil és solvent, en té prou d’anar al Registre per obtenir una informació que, mentre no sigui desvirtuada pels Tribunals, compta amb la presumpció de veracitat que li permet servir-se’n en qualsevol circumstància sense haver d’acreditar res més.

            I si aquesta persona, refiant-se d’aquesta informació, fa una adquisició i la inscriu en el Registre complint la resta dels requisits exigits per la legislació, ningú podrà privar-la del seu bé, encara que després resulti que aquell que l’hi ha transmès no n’era el propietari o no estava facultat per transmetre-l’hi. Això i molt més és el que ofereix el Registre.

            Tenim, doncs, l’esperança que amb el contengut d’aquesta pàgina aconseguirem donar resposta a la demanda dels nous temps i que aquest servirà per complir amb la nostra vocació d’obrir-nos a la societat. Tots els seus usuaris han de saber que trobaran en els Registradors de les Illes Balears uns treballadors infatigables amb vista a la consecució d’aquests objectius.        

            Els Registradors d’aquesta Comunitat els agraeixen ben codialment la seva visita a aquesta pàgina.

    

 

Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat i Mercantils de les Illes Balears.

 

 

 

      

 Col·legi de Registradors d'Espany

 

 

 

 

Registres Mercantils

 

 

 

 

Servei de Certificació dels Registradors

 

 

 

Centre Internacional de Dret Registral

 

 

 

 

 

Sol·licitud On Line

Notes Simples del Registre de la. Propietat

Notes Simples del Registre Mercantil

 

 

 

 

 

 

 

 


INTRANET DEGANAT BALEAR

Usuari:

Contrasenya:

 

Introducció | Deganat | Localitzador | Enllaços | Contactar

      

         

      

    Govern de les Illes Balears

 

 Butlletí Oficial de les Illes Balears

 Resolució Mínima de 800x600.                                            Reservats tots els drets. Copyright © 2004